aquaproanimale.se

Här försöker vi ge dig råd om ditt nästa köp

Val av förskola

Val av förskola

Är det dags att välja förskola finns det en del aspekter att ha i åtanke. Det ska vara nära ditt hem så att du kan hämta barnet på ett smidigt sätt. Samtidigt bör förskolans öppettider passa ens egna och partnerns jobbschema och tider.

Med andra ord finns det en hel del saker ta tänka på när man står inför valet av barnets förskola men som tur är finns det många olika alternativ att välja emellan. Förskolorna delas huvudsakligen upp på två grupper – privata och statliga.

 

Privatskola i Eskilstuna

Siktar du på att skriva in ditt barn på en privatskola och du bor i Eskilstuna så erbjuds det olika varianter. En privatskola i Eskilstuna kan till exempelvis skilja sig från en statlig sådan då den kan erbjuda en grundutbildning i engelska, konst eller något annat utvalt ämne.

Både privat- och statsägda förskolor satsar på att lära barnen samspel och empati samtidigt som de får tillräckligt med tid till lek.

De privata förskolornas läroplan kan skilja sig lite grann i jämförelse med den statliga, men skillnaderna är inte markanta.

Barnen får lära sig att läsa efter egen förmåga med hjälp av pedagoger och i vissa fall även föräldrar.

 

Förskolan lägger en lärogrund

Varje förskola har för uppgift att lägga grunden för det lärande som barnen tar med sig in i grundskolan.

En av de viktiga uppgifterna i förskolan är därför att väcka barnens intresse för att lära sig nya saker och upptäcka vad kunskap kan ge dem.

Förskolebarnen lär sig oftast via lek, något som sker helt på barnens villkor.

De äldre barnen förbereds inför den kommande förskoleklassen och grundskolan och följer i vissa fall en lite annorlunda läroplan. Överlag ses förskolan som ett grundläggande steg till den djupare utbildning som sedan följer.