Kollektivavtalad sjukförsäkring hos afaforsakring.se

06 maj 2021 jonas olsson

editorial

Som arbetsgivare i Sverige gäller det att vara mån om sina anställda. Kvaliteten på det man producerar, oavsett om det är produkter eller tjänster, är ofta avhängig av duktiga anställda i företaget. Och handen på hjärtat, erkänn att de duktigaste anställda oftast är de som har erfarenhet. De har varit med ett längre tag och lärt sig vad som gäller inom just ert område.

Att ha hög omsättning på sin arbetskraft leder till en massa extra arbete. Man måste lära upp nyanställda och kontrollera deras arbete för att minimera fel. För att förhindra en sådan situation ser man som företagare till att ordna ett bra arbetsklimat för sina anställda, så att de stannar kvar länge. Det handlar förstås om en bra arbetsmiljö och att lyssna på medarbetarnas önskemål och förslag. Ja, det finns många saker som skulle kunna räknas upp här.

 

Sjukförsäkring

 

En kompletterande sjukförsäkring ger extra ersättning

En sak som man kanske inte tänker på i första hand, men som kan vara avgörande, är vilka anställningsförmåner företaget erbjuder. För den som står och väger mellan att söka nytt jobb eller stanna kvar, kan anställningsförmånerna vara nästan lika avgörande som frågan om lönenivå. Tillgång till kollektivavtalad sjukförsäkring är då en förmån som kan väga tungt. Om du är företagare kan du gå in på afaforsakring.se och läsa om sådan kollektivavtalad sjukförsäkring för dina anställda.

En anställd som blir sjuk får som bekant endast ut 80 % av sin lön i form av sjukpenning från Försäkringskassan. Den extra ersättning som en anställd som arbetar inom privat sektor kan få är 12,5 %. Regler och nivåer skiljer sig lite vad det gäller nivå och karensdagar om man arbetar privat, i kommun eller inom Svenska kyrkan. Oavsett vilket, så kan det för din anställde betyda mer än du tror att ha tillgång till ett extra försäkringsskydd som en anställningsförmån.

Fler nyheter

21 augusti 2020

Ett rent kontor

Lås tjuven inne

21 april 2020

Lås tjuven inne