Vårda dina träd med trädbesiktning i Malmö

30 april 2022 patrick pettersson

editorial

Träd är vackra. Träd är viktiga för både människor och djur. De skyddar för väder och vind och ger syre som vi kan andas. I städer som Malmö, med mycket avgaser, är det extra viktigt för oss.

Men liksom människor och djur så kan träd bli gamla och sjuka. Kanske har du ett träd som funnits där och gett dig syre, lä och skugga i långa tider. Har du tittat på det på senare tid? Kanske behövs en ordentlig trädbesiktning för att se hur det mår.

Heliga träd och vårdträd

Genom alla tider har det funnits heliga träd. Tänk på kunskapens träd i Bibeln, från vilket Eva plockade det förbjudna äpplet. Eller de ekar som enligt grekisk mytologi sägs bebos av andar eller nymfer.

Visste du att i gamla tider ansågs det vårdträd som ofta fanns på svenska gårdar ha övernaturliga krafter? Det skyddade gården och dess invånare. Man kunde till och med handgripligen avlasta sina problem på vårdträdet.

Om du hade tandvärk så kunde du peta med en spik i den onda tanden och sen slå in spiken i trädet. Om du hade en böld med var i så kunde du tömma ut lite och hälla i en grenklyka. Det onda fördes då över till vårdträdet och själv blev du frisk, trodde man.

 

trädbesiktning Malmö

Vårda ditt träd

Nu för tiden tror vi inte på skrock och är kanske inte direkt religiösa. Fortfarande kan vi ändå känna en stark samhörighet med träden.

Kanske var det en äldre släkting som planterade ditt vårdträd en gång i tiden? Släktingen lever inte längre, men trädet står kvar.

Nu är det din tur att ta hand om trädet, så att det kan fortsätta att vaka över dina barn så småningom. Som ett första steg kan du vända dig till trädbesiktning i Malmö. Där får du hjälp och råd för skötsel av ditt alldeles egna vårdträd.

Fler nyheter

21 augusti 2020

Ett rent kontor

Lås tjuven inne

21 april 2020

Lås tjuven inne