Markarbetet är viktigt för att det ska bli stabilt

21 juli 2020 patrick pettersson

Markarbetet är väldigt viktigt oavsett om man ska anlägga en ny trädgård, pool eller bygga ett helt hus. Markarbetet måste bli bra för att det som ska anläggas eller byggas ska bli stabilt. För att man ska kunna gjuta en betongplatta eller bygga en krypgrund måste först underlaget vara plant och stabilt. Många gånger kan det vara så att man måste frakta bort sten, grus och jord innan man kan börja med själva anläggningen. Man kan själv göra detta men det är ett tungt arbete. 

 

Rätt maskiner gör att arbetet går snabbare

Betydligt enklare är att anlita ett företag specialiserat på markarbeten. De har de maskiner som behövs för arbetet, som exempelvis grävmaskiner och lastbilar för att transportera det marklager som man har grävt bort. Att frakta bort schaktmassorna som man har grävt bort kan vara kostsamt. Allt beror på hur tungt det är och hur stor mängd matjord som måste bort. Innan man lägger grunden för huset måste man även lägga ett lager dränerande material i form av grus eller makadam. Materialet ska dessutom packas hårt med hjälp av en padda för att husgrunden ska stå stadigt. Detta är ett extra viktigt moment i markarbetet som man definitivt ska anlita ett företag till att göra. 

 

Dränering, vatten och avlopp

När man utför markarbete inför ett husbygge ska man även förbereda för dränering, vatten och avlopp. I de fall där man inte kan ansluta till det kommunala vatten- och avloppssystemet måste man även borra för både en avloppstank och en egen brunn. Ett företag specialiserat på markarbeten kommer alltid ut och undersöker mark och jord innan de lämnar en offert. Är marken stenig och bergig eller har föroreningar blir markarbetet mer omfattande. Det finns exempelvis företag specialiserade på markarbeten i Brålanda som även kan hjälpa till med sanering av mark vid behov.

 

Fler nyheter

21 augusti 2020

Ett rent kontor

Lås tjuven inne

21 april 2020

Lås tjuven inne